Na počátku byla jedna malá profilová vlaječka na podporu Ukrajiny…

Modrožlutou se mohl dekorovat opravdu kdokoliv

Autory článku jsou: Mgr. Táňa Pešlová a Jan Barva

Ve čtvrtek 10. 3. 2022 se školy Priga v rámci „Projektového dne Stuha pro Ukrajinu“ zahalily do modro-žluté barvy. Na počátku byla jedna malá profilová vlaječka a dotaz pana zřizovatele a akce na podporu válkou zmítané Ukrajiny se rozjela. Akce tak vznikla velmi spontánně a byla připravena v rekordně krátkém čase, což přineslo organizátorům nejednu vrásku na čele a v průběhu realizace i nějaké zádrhele.

Organizátoři chtěli reagovat na aktuální dění na východě, a tak nějaké dlouhodobé plánování a cizelování akce absolutně nepřipadalo v úvahu. Zřizovatel školy p. Pavel Petr a pedagogický tým ve složení Táňa Pešlová, Renata Závodná, Eva Kupčová, Alena Platošová, Jiří Moravec a Markéta Blažková ve spolupráci se studenty třídy P3A, P2B a IB si s akcí navzdory práci dlouho do noci skvěle poradili.

Čtvrteční dění nebylo jen o tom, že neprobíhala standardní výuka. Pravý význam spočíval v uvědomění si, že žádný člověk a žádná země nejsou ostrovem samým pro sebe. Člověk je součástí lidstva a smrtí každého člověka umírá lidstvo. Proto se, jak napsal E. Hemingway, nikdy neptej, komu zvoní hrana, protože zvoní i tobě. Proto je naší povinností pomoci trpícím, jak je to pro každého jen možné.

Akce začala již ve středu odpoledne, kdy se připravovaly jednotlivé místnosti, fotografie, videa, výzdoba a samozřejmě IT zabezpečení. A pak nastal čtvrteční den D, hodina H. Kolem osmé hodiny ranní se ve foyer školy začali objevovat studenti s modro-žlutými symboly či v modro-žlutém oblečení. Kdo se sladit nemohl, měl možnost nechat si studentkami P3A namalovat na obličej ukrajinskou vlaječku. Již při příchodu do školy, a poté v průběhu celého dne, si mohli všichni zakoupit za libovolný finanční obnos modro-žlutou stužku. Také si mohli u dívek z P2B zakoupit vlastnoručně pečená sladká potěšení.

Pak chodby na chvíli utichly, všechny ročníky se odebraly do svých tříd, kde je třídní učitelé seznámili s harmonogramem akce a připravenými aktivitami. V průběhu dopoledne se studenti mohli zúčastnit terapie kresbou, malování nekonečné ukrajinské vlajky, psaní transparentu se vzkazy pro ukrajinské děti, zeměpisného a dějepisného kvízu, kritické práce s válečnými fotografiemi a rozpoznávání fake news. Tato aktivita se všem velmi zamlouvala, protože pomáhala filtrovat emoční zátěž, která mnohé v poslední době zasáhla. Velký až enormní zájem projevili studenti o zajímavé přednášky, které připravil p. Pavel Petr, p. Adámek, p. Němeček se sl. Darjou Egorovou a také studenti IB programu – Vojtěch Bonk, Oliver Pospíšil, Sebastian Kaloč a Tomáš Peršák. Hovořilo se o právních aspektech války, o morálním aspektu válečného konfliktu, historii rusko-ukrajinského konfliktu, o Putinově válce, o úloze NATO i o ekonomických dopadech celého konfliktu. Přednášky byly pojaty moderním způsobem, byly zpestřeny využitím kahootu, což žáci velmi kvitovali. Pan Pavel Petr zaujal studenty nejen neotřelým povídáním o svých zkušenostech s Ukrajinou, ale také věnováním hlavní ceny ve výši 5 000,- Kč pro studenta, který dokáže správně odpovědět na všechny otázky kvízu. Výhra s ostatními příspěvky putovala na účet organizace PřesHranice. Zřizovatel školy rovněž věnoval oblečení s logem PRIGO, které bude předáno krizovému centru Černá louka.

Vrcholem akce byla realizace telemostu s p. Radimem Kupcem, předsedou organizace PřesHranice. Telemost byl streamován do všech kmenových tříd. Rozhovor s panem Kupcem, který nám přiblížil reálnou situaci a reálné potíže přímo z Ukrajiny, emocionálně zapůsobil velmi silně asi na všechny přítomné. Možná i právě proto se před školou studenti s nadšením zúčastnili velkého focení s ukrajinskými symboly.

Peněžní sbírka vynesla 38 000,- Kč, které ještě tentýž den putovaly na konto organizace PřesHranice. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci zbídačené Ukrajině alespoň tímto způsobem. Ale tímto projektovým dnem naše aktivity nekončí.  Organizační tým pro vás, studenty škol PRIGO, připravuje i další akce, protože „není nám to jedno“.

Celá akce byla i pečlivě fotograficky zdokumentována, a tak bychom chtěli na závěr poděkovat za úžasné fotografie zejména Veronice Smolkové a Filipu Šrámkovi.

Reakce studentů

* Je skvělé, že se vybralo tolik peněz. Je vidět, že lidé jsou ještě lidé a záleží jim na tom, aby nikde nebyla válka.  * Přednášky byly absolutně skvělé – líbilo se mi, že je dělali hlavně studenti, nikoliv učitelé, že ti jen pomáhali. * Přednášky nám pomohly zorientovat se v celé problematice. * Na to, jak byla akce rychle zorganizovaná, tak byla fakt super.  * Líbila se mi spolupráce napříč ročníky. Vadila mi špatná srozumitelnost online přednášek – chvílemi jsem nerozuměl. * Moc se mi líbilo závěrečné focení, kdy nás fotil sám pan zřizovatel ze střechy školy. * Také se mi líbilo, že se akce aktivně účastnil i pan majitel. Škoda počátečního zmatku v organizaci přednášek. * Bylo hezké, že se většina sladila do žluto-modrých barev. * Líbila se mi spolupráce žáků a učitelů. * Líbila se nám cesta na Haldu, kde jsme prodávali stužky – bylo to zábavné a byly tam hezké holky. *  Hodně jsem se dozvěděl a chtěl bych v pomoci pokračovat. * Byl to skvělý nápad a bylo hezké, že se zapojila celá škola. * Za nás se akce moc povedla.