IB Diploma Programme je na PRIGO

autorka článku: Mgr. Renata Závodná, IB DP Coordinator

“Borders I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.”

Thor Heyerdahl

Ano, Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO je autorizovanou IB školou. V září 2021 zasedne do lavic našeho campusu první skupina studentů IB programu. Kdo to bude a čím se budou odlišovat od ostatních studentů na PRIGu?

Kdo to bude? Odpověď je jednoduchá. Studentem IB DP programu bude ten, kdo v termínu podá přihlášku doprovázenou motivačním dopisem v angličtině. Následně bude pozván k přijímacímu pohovoru vedenému v angličtině, kde přijímací komisi přesvědčí svou výmluvností, že je připraven na náročné studium. V případě studentů naší školy se program otevírá pro studenty, kteří letos ukončí 1. ročník čtyřletého, 3. ročník šestiletého nebo 5. ročník osmiletého studia. Pokud budou přijati do programu IB, čekají je 2 roky přípravy na složení mezinárodní maturity – IB Baccalaureate. Poté mají studenti IB programu možnost odejít studovat na svou vysněnou univerzitu v Česku nebo v zahraničí. Druhou možností bude zůstat ještě rok na PRIGu, studovat pouze předměty, které nestudoval v IB, a složit si maturitní zkoušku z jazyka českého a teprve pak pokračovat ve studiu na univerzitě.

A čím se IB student bude odlišovat od ostatních studentů na PRIGu? Za prvé, studenti IB DP po celém světě mají prokazatelně o 30 % větší úspěšnost při přijetí na prestižní univerzity po celém světě, následně absolvují s prokazatelně lepšími akademickými výsledky, od čehož se samozřejmě odvíjí zajímavější nabídky práce.

Za druhé, co se nám, vyučujícím, rovněž velmi líbí, je možnost specializace a soustředění se na svou budoucí kariéru. Student si v IB programu zvolí pouze 6 předmětů, tyto bude studovat 2 roky a z těchto předmětů bude skládat zkoušku. 3 předměty si zvolí ve standardní úrovni a 3 ve vyšší úrovni. Zvolená úroveň studia samozřejmě určuje následně obtížnost závěrečné zkoušky. Předměty si zájemci o IB studium volí dle požadavků univerzity, na kterou chtějí nastoupit. Když si dáte práci a projdete požadavky na přijetí na stránkách univerzit, najdete nejen konkrétní požadavky univerzity na výběr předmětů v IB programu, ale i jestli stačí standardní úroveň, nebo potřebujete vyšší.

Student PRIGo školy zařazený do IB DP tak bude po 2 roky současně studovat ve skupině IB a ve své současné třídě. Ale pokud si vybere matematiku v IB programu, se svou současnou kmenovou třídou již nebude navštěvovat žádné hodiny matematiky.

Konkrétně. Student Petr si vybere v IB 6 předmětů: češtinu, angličtinu, matematiku, biologii, dějepis a němčinu. Ani jeden z těchto předmětů již nebude navštěvovat se svou mateřskou třídou. S nimi bude docházet pouze na hodiny tělesné výchovy, fyziky, chemie, ZSV a IMT.

A ještě třešnička na dortu. Student IB není jen knihomol šprtající nekonečné množství údajů a pouček. Je to člověk, který je schopen vyvodit logické závěry na základě pozorování, práce s textem nebo výzkumu. Jedinec, který má vynikající vyjadřovací schopnosti, svůj názor dokáže vhodně komunikovat, zaujmout posluchače a vhodně zdůvodnit svá stanoviska. IB student se nesoustředí jen na svou osobu, ale zajímá ho stav společnosti a komunity, ve které žije, přemýšlí o potřebách tohoto společenství a sám aktivně pomáhá v oblastech, které jsou mu blízké. Kromě akademických vědomostí se student v praxi naučí organizovat si svůj čas, vést skupinu lidí, naslouchat potřebám ostatních. 

A toho dosáhneme díky třem základním pilířům IB DP – CAS, TOK a EE. Co se skrývá za těmito zkratkami? Vysvětlím příště.

Ale kdo by se již nyní chtěl zeptat na něco osobně, napište mi mail, sejdeme se ve čtvrtek 4. března v 16:00 on-line.

Pište a ptejte se: renata.zavodna@prigo.cz

Mgr. Renata Závodná, IB DP Coordinator

https://www.ibo.org/university-admission/benefits-to-universities-and-colleges-of-accepting-ib-students/research-about-the-effectiveness-of-ib-education/