IBDP 2022 Introductory course

Autorem článku je kolektiv Cohortu 2022

Lehká nervozita, očekávání a místy až neurotické kontrolování předpovědi počasí – tak bychom mohli definovat procesy, které provázely IBDP Introductory course. Studenti nového Cohortu 2022 se pod velmi příjemným vedením paní Mgr. Renaty Závodné vydali objevovat krásy beskydských hor.

Způsob ubytování byl přísně tajen a uveden jakožto mysteriózní záhada. Ve sbalených zavazadlech jsme proto mohli vidět spacáky, ne-li přímo stany. Zavazadla jsme úspěšně naložili a po vlastní ose vyslali směrem k našemu ubytování. Společně s nimi cestoval také náš luggage attaché v podobě studentky s poraněnou nohou.

Cesta byla krušná. Při přestupu ve Frenštátu pod Radhoštěm se nám vlivem špatně označené zastávky naskytnul zpětný pohled na v dáli mizící číslo našeho autobusu…další jel až za hodinu. Útočiště jsme nejdříve nalezli v nedalekém muzeu a následně jsme vzali útokem menší pekařství. Během několika málo okamžiků jsme již vyhlíželi další autobus s resilientním cílem. Rozkaz zněl totiž jasně. Nesmí projet! Tedy minimálně ne bez nás. Nakonec se povedlo, spokojeně jsme již seděli a vítězně si klepali na ramena, že onen plutonovský autobus nás nyní nepoctil jen svým stínem a prachovou stopou.

Všechna úskalí úspěšné přepravy jsme zvládli. Některé z nás znepokojila představa, že to není vlastně ani začátek, ovšem úsměv na tváři si nikdo vzít nenechal.

Než jsme se nadáli, byli jsme úspěšně ubytovaní a nejednomu z přítomných doproudily myšlenky k vidině oběda. Zbývalo najít trasu do blízkého podniku, kde však byli z početné skupiny jedenácti lidí poměrně zaskočeni. I přes počet hostů, který pravděpodobně zásadně převyšoval obvyklý denní průměr, jsme se najedli. Už jen zbývalo navštívit místní obchod a nakoupit tolik potřebné zásoby. Klasik říká, že láska prochází žaludkem, naše skupina potvrdila, že to samé lze tvrdit i o přátelství. Společně svedený boj s lokálním konzumem nám nabídnul příležitost poznat mnohé stránky každého z nás.

Výzvy podobného typu provázely všechny společně strávené dny. Ať už zmíníme chvíle při sestavování jídelníčku, plánování důmyslného plánu pro zajištění chybějících surovin poté, co nás nadčasová místní Hruška nechala na holičkách, obvolávání restaurací, které by byly schopny vyhovět speciálním dietním potřebám některých z nás. Chvíle strávené nad tématy seriózními, stejně tak jako odlehčenými. Společná túra na Pustevny, která byla jakousi zaručenou pojistkou brzké potřeby spánku (nakonec však nefunkční), a následné prodírání se lesem při cestě dolů. Dokonce i nyní, při psaní tohoto článku, trávíme slunečný den v provizorním atriu místní kavárny a dovolím si tvrdit, že každý si tyto chvíle užívá naplno.

Přesto, že se poslední den Introductory course IBDP 2022 chýlil ke konci a spolu s ním se naopak přiblížil náš ostrý začátek v IB programu, z mnohých jistá nervozita opadla. V jistém slova smyslu se totiž vraceli jiní lidé. Při úterním ranním setkání na ústředním autobusovém nádraží se setkali spolužáci, známí, chcete-li, ale ve čtvrtek na téže místě vystupovali již přátelé, kteří vědí, že se na sebe můžou spolehnout.

Upřímné poděkování celé naší skupiny patří Mgr. Renatě Závodné, která s námi tyto dny trávila a bez které by tento outing proběhnout nemohl.