Ohlédnutí za fotografickým kurzem 2021/22

autorem článku je: Ing. Lenka Janíčková, Ph.D.

Jediným způsobem, jak zachovat moment navěky, je fotografie – tak bychom mohli charakterizovat význam fotografií pro mnohé z nás. O fotografickém kurzu pořádaném pro studenty škol PRIGO ve školním roce 2021/2022 jsme vás již informovali. Pojďme se teď na něj podívat retrospektivně.

V rámci druhého pololetí školního roku 2021/22 byla studentům nabídnuta možnost zúčastnit se fotografického kurzu. Zájemci, kteří se kurzu zúčastnili, se pod vedením zkušeného lektora naučili základům fotografování a práce s fotoaparátem. Zabývali se kupř. expozičním trojúhelníkem, ISO, clonou a časem, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností a vyvážením bílé. V rámci každého teoretického pojmu byly použity také ukázky chybně a správně vyfocených fotografií, aby všem bylo jasné, jak je ovlivněna výsledná fotografie. Lektor také napomáhal jednotlivým účastníkům při práci s jejich fotoaparáty/mobilními telefony a byly porovnávány výsledky získané při focení na drahém/levném zařízení, přičemž byl kladen důraz na to, že pro vyfocení dobré fotografie není potřebný drahý fotoaparát, ale záleží na celkové kompozici fotografie či nastavení fotoaparátu.  Dále se účastníci učili správně používat různé expoziční režimy, aby fotografie nebyly ani příliš tmavé, ani přesvětlené (priorita času, clony). Dále zkoušeli komponovat snímek v běžných situacích, využívat správné světlo pro focení a vyhnout se chybám dříve, než je snímek vyfocen, kromě toho se také snažili odhalovat chyby na fotkách svých i cizích (technické či obsahové). V následující části kurzu pracovali se základním nastavením a úpravou fotek v programech Adobe Photoshop a Adobe Photoshop Lightroom. Jednotlivé hodiny kurzu probíhaly zejména ve venkovních prostorách, kromě toho proběhlo focení také v galerii či ve třídě. Díky vlastní ateliérové výbavě instruktora kurzu se podařilo učebnu přetvořit v jednoduchý fotografický ateliér. Celý projekt kurzu byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava, kterému tímto velmi děkujeme.