Šipkařská liga – blížíme se do finále

Ke konci nadměrně teplého únoru se studenti škol PRIGO vydali za doprovodu paní Švecové a pana Karkyho do prostorů VŠ PRIGO v Havířově, kde se konal jeden ze série šipkařských turnajů. Přivítali nás zástupci z řad vyučujících se zahajovací ceremonií v aule školy, ve které se před fanoušky šipek představili jednotliví aktéři již zmiňované šipkařské ligy. Paní moderátorce se dostalo pouze pár stručných odpovědí; dejme tomu, že se všichni soustředili už jen na turnaj. 

Od začátku klání panovala přátelská a pohodová atmosféra, kterou děti z MŠ doplňovaly vřelým smíchem. Každý ze soutěžících si chtěl dojít pro výhru – v bufetu, ve kterém bylo nachystané občerstvení, proto proběhla porada jednoho z týmů. Zhodnotili své výkony v prvním zápase a domluvili se na pozdější strategii. 

Když se týmy opět setkaly v aule, na programu už zbývalo pouze vyhlášení. Na bronzové příčce se umístil tým VŠ, který získal dva body. Na druhém, stříbrném místě, se umístili žáci z LPG s dalšími třemi body a z výhry předfinálového kola šipkařské ligy se radoval tým JAHU, který po celkovém bodování pokročil na druhé místo s celkovým počtem deseti bodů.