Prezidentská debata PRIGO – kandidátem na Hrad na zkoušku

„Vážení kandidáti, debata začíná.“

Těmito slovy začala prezidentská debata PRIGO, která přinesla studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si něco, s čím se většina z nich ještě nesetkala. Model studentské prezidentské debaty nepřinesl jenom možnost zjistit něco o prezidentských kandidátech, ale rozvíjet ability jednotlivců, které jsou definující v otázce budoucího profesního i akademického života. Bavíme se o schopnosti debatovat, argumentovat, ale také třeba práci s názory, se kterými se ne vždy ztotožňujeme. Slovy jednoho z moderátorů debaty a zároveň jednatele škol PRIGO panem JUDr. Pavlem Petrem je právě diskuze, která probíhá po studentských prezidentských volbách, prostředkem, který má pomoci k osvojení prezentačních, argumentačních schopností, má naučit schopnosti propojovat vědomosti a dávat je do větších souvislostí. Po celé akci byla studentům nabídnuta zpětná vazba, zhodnocení celé akce a vzdělávací outcome jak z úst moderátorů, tak i vyučujících, kteří působili během příprav jako facilitátoři celých týmů a jednotlivých tříd.

Jak ale celá akce probíhala? Kandidáti byli losem přiřazeni jednotlivým třídám druhého ročníku středoškolského studia a jejich ekvivalentním ročníkům v osmiletém a šestiletém cyklu. Na třídách už bylo, jak debatu pojmou, zda si připraví prezentaci, jak pojmou rešerši, která byla důležitou součástí, jestli chtějí debatu postavit na interviewu se studentem, který bude reprezentovat daného kandidáta, nebo třeba poskytnout pohled na život kandidáta v er-formě. Nechyběly ani transparenty, plakáty, bannery, vše, u čeho se mohli vyřádit umělecké duše. Někteří kandidáti se dokonce rozhodli přizpůsobit svůj vzhled své roli a nastudovat gesta a vyjadřovací styl člověka, kterým se na dvě hodiny v debatě stanou. Jednoduše řečeno, každý si v přípravě i provedení našel svůj způsob, který bude tým bavit a který zaujme publikum.

Aula se začala plnit a nervozita šla vidět na všech, na které čekalo během několika desítek minut slovo. Po krátkém uvedení debata začala. Z pohledu diváka mohu vyzdvihnout diverzitu různých pojetí, ať už to byla prezentace, rozhovor či proslov. Obdivuhodné bylo zapálení studentů, kteří prezentovali i kandidáta, se kterým nesouhlasí. Po skončení samotné debaty přišel čas na otázky, které byly místy skutečně na tělo. Ať už je to, jakými jazyky mluví Marek Hilšer či třeba jak by jednotliví kandidáti přistupovali k pravomoci prezidenta udělení milosti či amnestie. Nakonec zazněla krátká přednáška od obou moderátorů na téma politického marketingu a podstaty samotných kampaní.

Již zmíněné zhodnocení akce, které přišlo za několik dní, poskytlo všem pohled na to, co můžou zlepšit do příště. Akce nebyla politicky založená, naopak právě školní půda poskytuje ideální podmínky pro simulaci podobných debat a aktivit. Příště se můžeme na stejném místě sejít v příležitosti mistrovství světa v hokeji, krajských, zastupitelských či například senátních voleb anebo taky u něčeho úplně jiného. Zásadní je totiž především vzájemná spolupráce, možnost vyzkoušet si věci naživo a hlavně si to užít. Pomyslný potlesk patří všem studentům, kteří věnovali akci svůj čas, a samozřejmě také učitelům, kteří poskytovali studentům cenné rady a v přípravě potřeby je nasměrovali správným směrem. Uvidíme, u jakých akcí se v budoucnu opět setkáme.

Všichni studentští kandidáti se sešli u jednoho stolu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *