DOD a veletrh škol – jedeme online!

Uspořádat letos kterýkoliv ze tří plánovaných Dnů otevřených dveří všech našich škol (LPG, JAHU, SŠP) se ukázalo jako zhola nemožné. Stejně tak se nepravděpodobnou stala akce, která pravidelně probíhá na výstavišti Černá louka, a tou je Veletrh škol MSK.

Hrozilo tedy, že naši případní budoucí studenti přijdou nejen o možnost prohlídky našich škol, ale také zhlédnutí zajímavých pokusů či jiných aktivit, které mohou naše školy nabídnout. 

Prohlídku našich gymnázií je možno si užít díky virtuální prohlídce, která se nachází na našich stránkách (viz https://www.jahu-prigo.cz/virtualni-prohlidka/).

A co se týče spojení DOD a veletrhu, je skvělé, že se organizátoři veletrhu nakonec rozhodli pro online podobu této akce, přičemž naše škola přišla s nápadem na propojení těchto dvou událostí tím, že to nebude jen na bázi chatu se zástupci, ale přidá k tomu něco navíc. Bylo natočeno video, které celý den poběží na stránkách našich škol při veletrhu, a nejen uchazeči o studium u nás, ale i kdykoli jiný má možnost dozvědět se z něj zajímavé věci. Součástí jsou i rozhovory s žáky, s pedagogy a další skvělé akce, o kterých už ale více nebudeme prozrazovat. Pusťte si nás v úterý 26. 1. 2021 na stránkách https://veletrh-skol.msk.cz/skoly/jazykove-a-humanitni-gymnazium-prigo-sro.