Události konkurzu projektového stipendia

Dne 30.3.2021 proběhl konkurz a zároveň vyhodnocení soutěže o projektové stipendium ve školním roce 2020/2021. Samotný konkurz provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra. Na začátku proběhlo krátké představení soutěžících a poté již přišla na řadu samotná prezentace jednotlivých projektů. Porotě byly představeny dva projekty – „Eko je nedaleko“ studentky Terezy Coufalíkové a projekt  – „Pěstování netradičního ovoce a zeleniny“ studentek Michaely Nyklové a Anežky Císařové ze Sekundy8B.  Navzdory online prostředí se účastnice s podmínkami vypořádaly obstojně a nebylo vůbec jednoduché rozhodnout o vítězi. Ovšem jak to vždycky bývá, vyhrát může jen jeden, a tak vybraná komise provedla uzavřenou volbu, ve které zvítězil projekt pěstování netradičního ovoce a zeleniny. Proto bych chtěl za celou redakci výherkyním pogratulovat a popřát hodně štěstí v jejich projektu.  

Zároveň vám, naši milí čtenáři, přinášíme rozhovor s vítězným duem, ve kterém nám studentky přiblíží jak vlastní projekt, tak i jejich přípravu na konkurz. 

  • Proč jste se do soutěže o prospěchové stipendium přihlásily? 

Jeden z hlavních důvodů bylo to, že máme rády výzvy a chtěly jsme zkusit něco nového. 

  • Co vedlo ke vzniku vašeho projektu?  

Jak jsme již zmínily, měly jsme v plánu zkusit něco nového, ale zároveň to muselo jít podniknout v domácích podmínkách, vzhledem k situaci. Přihlédneme-li ještě k tomu, že jedním z našich cílů je poznatky z průběhu našeho projektu použít jako doplňkový materiál pro výuku biologie, tak jsme usoudily, že by to nemusel být špatný nápad.  

  • Jaká je hlavní myšlenka projektu?  

Chceme, aby poznatky a znalosti sloužily i ostatním studentům a pomáhaly v hodinách biologie, ale zároveň chceme vyzkoušet toto netradiční zahradničení.  

  • Zmínily jste, že informace mají být jako doplňkový materiál, máte už nějaký koncept, jak chcete svůj projekt do výuky implementovat?  

V tuto chvíli máme v plánu točit videa, která bude mít poté k dispozici paní učitelka biologie, ale přemýšlely jsme už i nad nějakým YouTube kanálem, ale to je zatím jen teoretická možnost.  

  • Jaký je váš nynější plán s projektem? 

Momentálně jsme ve fázi příprav. Musíme si objednat materiál, připravit rostlinky atd. Až bude všechno připraveno, už nám nebude nic bránit v křížení 😊 

  • Vzhledem k tomu, že váš projekt je o zahradničení, považujete se za zkušené zahradnice?  

Nevíme, jestli přímo zkušené, ale každý rok si obě pěstujeme nějakou zeleninu či ovoce na zahradě, takže nějakou zkušenost v tom máme.  

  • Jaké pro vás bylo prezentovat před porotou v online prostředí? Byly jste nervózní?  

Jako vždy tam nějaká nervozita byla, ale vzhledem k tomu, že jsme se na to připravovaly předem, tak to ve výsledku nebylo vůbec špatné.  

  • Jak probíhaly přípravy na konkurz? A jak dlouho trvaly?   

Téměř do poslední chvíle se vlastně nevědělo, jestli vůbec prezentovat budeme, ale naštěstí, asi 14 dní předem, už bylo rozhodnuto. Samotné přípravy potom byly založené na zkoušení projevu apod. a celkově trvaly asi týden.