PRIGO běží pro Afriku

Dne 15. října 2021 se třídy obou gymnázií a Střední školy PRIGO zúčastnily dlouho avizované akce, a tím byla benefice “Běh pro Afriku” ve spolupráci s organizací “Bez mámy”. V Bělském lese si mohli všichni přítomní, studenti i učitelé, vybrat ze dvou tras dlouhých 1,5 km a 3 km a poté bylo na osobních preferencích, zda se někdo rozhodl pro poklidnou procházku nebo prověření své běžecké vytrvalosti. Doprovodný program zahrnoval deskové hry, k poslechu hrála kapela. Širokou nabídku teplých nápojů a výborné cupcaky nabízel pojízdný stánek Mental Café. Na závěr proběhlo předání cen vítězům a napínavé losování tomboly. Vybraná částka, která činila 80 000 Kč, poputuje do naší partnerské školy v Utengule v Tanzánii.

Byl zajištěno i občerstvení, jehož výdělek z prodeje šel také pro partnerskou školu.

Velké díky patří všem organizátorům ze třetích ročníků a Mgr. Markétě Blažkové za uskutečnění a zdárný průběh celé akce.

Nyní vám, milí čtenáři, přinášíme rozhovor s Patricií Holaňovou z P3.A, která se podílela na hladkém průběhu celé akce a byla součástí organizačního týmu.

Jak dlouho trval celý proces příprav na benefiční běh?

Na začátek musím určitě sdělit, že první zmínku o benefiční akci jsme se dozvěděli, když jsme byli ve druhém ročníku. Akci jsme měli totiž realizovat už v minulém školním roce okolo května, nebo června, pokud se nemýlím, jenže kvůli lockdownu se akce přesunula až na další školní rok. Již v červnu jsme se ale v týmu domluvili, že naší benefiční akcí se stane běh.

Samotnou realizací a přípravami jsme se však začali pořádně zabývat až na začátku září. Proběhlo mnoho schůzí, kde jsme probírali doprovodný program, občerstvení, finance, propagaci, místo konání a další věci. Nakonec jsme vše stihli připravit za necelý měsíc a půl (a že to teda dalo zabrat).

Kolik lidí se zapojilo do příprav?

Náš organizační tým se skládal z vybraných lidí ze tříd Kvinta6A, Kvinta6B a P3A. Za třídu Kvinta6A byli zástupci Johana Habiballa, Daria Egorová a Tomáš Peršák. Za Kvintu6B Filip Ország, Matěj Slíva a Agnes Vavříková. Za P3A jsem to byla já – Patricie Holaňová, Jiří Němčík a Isabella Springerová. S konečnými přípravami na místě nám měli pomáhat však celé naše třídy. Hodně lidí z našich tříd se zapojilo, za což jsme byli opravdu vděční. Je také důležité zmínit, že celou akcí nás provázela a zastupovala paní učitelka Markéta Blažková, která naše týmy sestavila a představila nám celou organizaci Bez mámy.

Naplnil průběh akce tvá osobní očekávání?

Zcela upřímně musím říct, že jsem byla ve stresu, jak to dopadne, protože jsme měli bohužel občas nějaké nejasnosti a problémy, ale nakonec to dopadlo velmi dobře. Myslím si, že jsme také nastavili budoucím organizátorům laťku poměrně vysoko, protože ačkoli se to nezdá, celá příprava zabírala mnoho času a chtělo to hodně pevných nervů. Doufám však, že budoucím organizátorům se to podaří překonat a zvládnou to na výbornou.

Je něco, co bys do příště zlepšila?

Věřím v to, že jsme si čas mohli rozvrhnout lépe, ale jelikož jsme zjistili, jak málo času na to nakonec máme, myslím, že jsme se s tím poprali nadmíru adekvátně. Přeji budoucím ročníkům mnoho štěstí a jsem zvědavá, co si pro nás do budoucna připraví.


Děkuji za rozhovor.