Tyrkysová sbírka – studenti škol PRIGO vyrazili bojovat proti šedi

Tyrkysovou proti šedi, tak zní slogan Tyrkysové sbírky, charitativní akce konané nadací Křídlení. Naši studenti se rozhodli proti šedi bojovat a díky vedení školy, které umožnilo průběh této akce, za což mu patří velké poděkování, vyrazili do vozidel DPO vstříc novým zkušenostem s odhodláním přispět svým časem na dobrou věc. Z bran gymnázií a střední školy vyrazilo během čtyř dní bezmála 124 dobrovolníků.

Proces byl jednoduchý, skupiny dobrovolníků jezdili po dvou blocích, kdy skupiny prvního bloku byly hendikepovány brzkým vstáváním, aby byly v 6:45 na místě srazu. Po překonání tohoto ranního teroru následovalo ještě krátké školení, obdržení potřebných materiálů v centru DPO a poté již nic nebránilo rozprchnutí skupin s asistenty přepravy do jednotlivých spojů.

Celou akci provázela jedinečná a nenahraditelná atmosféra. Někdo by mohl říct, že nálada nesoucí se ve vozidlech vracela člověku naději v lidskost.

Také díky pomoci a času, který jste věnovali vy, studenti škol PRIGO, se podařila vybrat částka 150 000 Kč, která nyní poputuje na pomoc neziskovkám, které ji potřebují. Za váš čas a ochotu vám patří obrovské poděkování.

Poděkování také náleží organizaci S.T.O.P., která studentům umožnila se sbírky účastnit.

Nyní si můžete přečíst postřehy a zkušenosti Barbory Grigarčíkové – studentky, která měla možnost vyrazit v tyrkysové barvě proti šedi. Tímto ji děkuji za krátké vyjádření.

„Odpoledne jsme se všichni sešli u Lasa a vydali se do DPO, kde jsme potkali milou paní, která nám předala pokyny. Jeden člen podepsal plnou moc, seznámili jsme se s asistenty dopravy, vybavili jsme se občerstvením a vybavením, které se nám hodilo, a mohli jsme vyrazit. Moje skupinka začínala na zastávce Elektra. V tramvaji jsme počkali, až se lidé usadí a pomalu jsme je začali obcházet. Konverzaci jsme začínali pár informacemi ohledně toho, co Tyrkysová sbírka je a popř. zmínili projekty, které jsou její součástí. Spousta lidí si letáčky nechávala a zmínila, že bohužel hotovost u sebe nemají, ale určitě využijí možnosti přispět pomocí QR kódu na letáčku. Když jsme takto prošli celou tramvaj, přestoupili jsme na jinou a pokud se na zastávce nacházeli lidé, obešli jsme i je. Těm, co přispěli jsme dali malý dáreček v podobě odznáčku a nálepky, který určitě udělal radost. Cestou jsme se dokonce museli do DPO vrátit, jelikož nám došly letáčky. Po doplnění letáčků jsme se vydali pro změnu do autobusů, ve kterých jsme aplikovali stejný postup jako v tramvajích. Na zastávce Hranečník jsme si udělali krátkou pauzu a potkali druhou skupinu, se kterou jsme si popovídali. Z Hranečníku jsme již jeli zpátky, jelikož se nám blížil konec. Asistenti dopravy, kteří byli celou dobu s námi, byli moc milí a se vším nám vyšli vstříc. Celou sbírku jsme si moc užili a dokonce jsme vytvořili úsměv na tváři některým cestujícím.“