Výsledky dotazníků

V dotazníkovém šetření, které proběhlo ve dnech 10. – 12. 11., jsme se snažili od vás, studentů, zjistit několik základních věcí ohledně online výuky, abychom ji popřípadě mohli vylepšit. 

Na vyšším stupni uvedlo 62 % z vás, že jste spokojeni s rozdělením online a offline hodin. Na druhou stranu 33 % uvedlo, že by chtělo více offline hodin. Tu stejnou otázku jsme položili i maturantům, ze kterých je s rozdělením spokojeno 65 %. 

Velkým pozitivem pro nás je, že 91 % studentů vyšších ročníků považuje za přínosné, že si můžete pustit nahranou hodinu zpětně.

Těší nás, že k plynulé a pohodové distanční výuce využíváte různých technických pomůcek, což můžete vidět v následujícím grafu.

Odpovědi na různých stupních vzdělávání se lišily především v otázce, která se týkala toho, zda při jakýchkoliv potížích spojených s online výukou kontaktujete třídního učitele. Zatímco u vyšších ročníků odpovědělo 54 %, že ano, tak rodiče nižších ročníků zvolili tuto možnost jen ve 35 %. A co se týče našich úplně nových ročníků, tak ti odpověděli ano v 52 % případů. Pro srovnání se můžete podívat na následující grafy.

Velmi důležitou otázkou bylo, zda si myslíte, že se dá do online výuky zapojit i kritické myšlení, přičemž 43 % žáků z řad vyššího stupně si myslí, že ano a aplikováno také je, a dalších 47 % je toho názoru, že ano, ale bohužel zatím není aplikováno.

Jsme rádi, že i v této nepředvídatelné době jste schopni a ochotni si pomáhat. Důkaz je to, že 90 % žáků vyšších ročníků pomáhá svým spolužákům. Chvályhodný je výsledek maturantů, který činí rovných 100 %. U nových ročníků je to pak 95 %.

Žáci nových ročníků pak v 55 % případů odpověděli, že pracovat s MS Teams se učí tak, že se zeptají svého spolužáka/spolužačky, což je další doklad toho, že jste schopni a ochotni si pomáhat. 

Podle rodičů žáků nižšího stupně je skvělé, jakou rychlostí reagují učitelé na případné dotazy, protože 64 % z nich odpovědělo, že učitelé odpovídají během jednoho dne. 

Nových ročníků jsme se ještě navíc zeptali, zda studium na naší škole zatím splňuje jejich očekávání, přičemž 37 % odpovědělo, že ano, a 56 %, že spíše ano. Což nás velmi těší 🙂

Velmi nás potěšilo také to, že pro 85 % žáků všech nových ročníků je naše online výuka lepší na jejich předchozí škole 🙂

Ti z vás, kteří se nepodíleli na výsledcích 1. kola dotazníkového šetření, nemusí mít žádné obavy. V týdnu od 14. do 18. 12. proběhne 2. kolo. A tentokrát můžete i něco vyhrát. Ptáte se, co by to tak asi mohlo být? Skvělá, hřejivá a slušivá Prigo mikina!!!

Podrobnosti se dozvíte při vyplňování dotazníku.

Navíc čtěte dál náš internetový časopis a dozvíte se názory vašich učitelů na průběh online výuky.