IB Diploma Programme je na PRIGO

autor článku: Mgr. Renata Závodná, IB DP Coordinator

“Borders I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.”

Thor Heyerdahl

Po dvou letech intenzivní práce všech členů IB týmu a za nemalé podpory zřizovatele školy se Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO stalo autorizovanou IB školou. 

Co to znamená být IB školou a proč jsme se na tuto cestu vydali?

S IB principy vzdělávání jsem se já sama setkala poprvé v roce 2014, kdy jsem absolvovala roční vzdělávání o principech IB, cílech IB vzdělávacího programu a metodách výuky v systému IB škol. Vzdělávání probíhalo v cyklu 5 týdnů on-line výuky a týden výuky ve škole. Na tyto prezenční semináře přijížděli lektoři IB z celého světa. Při plném pracovním nasazení jsme museli v on-line studiu prostudovat zadané materiály a splnit v termínu všechny úkoly. Závěrem jsme absolvovali náslechy v mezinárodní IB škole a napsali závěrečnou práci na dané téma. Přestože můj první rok s IB spotřeboval veškerý můj volný čas, systém vzdělávání, principy a naši mentoři mě absolutně nadchli. Ale uběhlo ještě dlouhých 6 let, než jsem se poprvé setkala s panem doktorem Petrem, zřizovatelem PRIGO, a bez mrknutí oka kývla na vysněnou nabídku: získat autorizaci pro poskytování vzdělávání v IB DP pro gymnázium PRIGO. 

“Dreams really come true!!! Just be ready!“

IB DP – International Baccalaureate, Diploma Programme je mezinárodní program, podle kterého se vzdělávají žáci na školách po celém světě. Je to program akademicky náročný, ale vyvážený. Úspěšné závěrečné zkoušky jsou vstupenkou ke studiu na kterékoliv univerzitě na světě. 

https://www.ibo.org/university-admission/benefits-to-universities-and-colleges-of-accepting-ib-students/research-about-the-effectiveness-of-ib-education/

Ale co mě na tomto systému vzdělávání přitahuje nejvíc není možnost studovat kdekoliv, to koneckonců můžete i s českou maturitou.  IB DP používá vyučovací metody zcela odlišné od zažitého nešvaru mnoha českých škol, kde učitel je neomylná vševědoucí autorita a odříkání naučeného textu bez jakéhokoliv porozumění je pohodlnou cestou k nejlepším známkám. Podoba školy, která v dnešní době, kdy všechny informace získáte jedním klikem na mobilu, poněkud ztrácí smysl. 

Co bude potřebovat dnešní žák na změněném trhu práce? Ne informace memorované zpaměti, ale schopnost kriticky myslet, rozeznat validní zdroje, odlišit „fake news“ od pravdivých informací, pochopit text v širších souvislostech, ale také sociální dovednosti, které mu pomohou při komunikaci s kolegy v práci, s přáteli, ale i v rodinném životě. A to jsou dovednosti, na které se IB DP zaměřuje. 

Co je to kritické myšlení? 

Žáci velmi často pouze memorují fakta bez hlubšího zamyšlení. Příklad z anglického jazyka – historie USA. Když přijeli roku 1620 „Otcové poutníci – Pilgrim´s fathers“ na americký kontinent, setkali se s Indiány, kteří jim pomohli přežít první zimu. A já se tradičně ptám: „Uměli Indiáni mluvit anglicky?“ Klasické odpovědi – „Ne“, „To tam v prezentaci nebylo!“…. Typické příklady, kdy žák není schopen logicky spojit fakta a kriticky myslet. Všichni se dozvěděli, že „Pilgrim´s fathers“ původně směřovali na území první britské kolonie v Americe, do Virginie. Pokud žák logicky zauvažuje, zcela jasně chápe, že styk mezi Brity a Indiány již dávno probíhal, a proto je velice pravděpodobné, že někdo z nich umí anglicky.

A to je nová role učitele IB DP. Učitel IB DP je facilitátor, který nabízí a citlivě vede žáka k jeho cíli. Základem je naučit žáka ptát se. Ptát se a hledat odpovědi. Spojovat poznatky z různých akademických předmětů, hledat vztahy, vyvozovat důsledky. Učitel facilitátor nabízí téma, nespokojí se s memorováním, ale ptá se na souvislosti, důsledky, možné závěry. Postupně se žák učí klást si otázky sám. Výchova ke kritickému myšlení – TOK (Theory of knowledge) – je základem IB DP.

Druhá část IB DP systému směřuje k rozvoji sociálních dovedností. Všichni IB DP studenti pracují 2 roky jako dobrovolníci. Svůj dobrovolnický program si volí sami dle předmětu svého zájmu. Žák, který si odnese závěrečné vysvědčení, nebude jen akademicky vzdělaný člověk, ale bude to osobnost, která umí naslouchat ostatním lidem, organizovat si svou práci, svůj čas a chápat, že potřeby ostatních jsou jiné než jeho, že díky svému vzdělání umí pomáhat potřebným, a tak svou činností měnit svou komunitu, místo, kde žije, ale také zbytek světa v prostor, který bude laskavý a vstřícný ke všem jeho obyvatelům.

Pojďme se ještě vrátit na začátek. V našem pedagogickém sboru jsem získala skvělé a nadšené partnery pro realizaci IB DP. Kolegové Pešlová, Zelinková, Blažková, Straková, Bartoňová, Karky a Juřica se ihned nadchli pro IB program. Cesta byla více než trnitá, protože během 1 roku museli všichni absolvovat 1 až 2 on-line vzdělávací programy zakončené zkouškami. Poté vytvořili sylabus předmětu tak, aby splňoval všechna kritéria IB. A to vše při plné výuce ve škole.

Kromě sylabů jednotlivých předmětů jsme společně vytvořili požadovaná pravidla pro všechny oblasti vzdělávání – Academic honesty, Language policy, Admission policy, Assessment policy. Tady nám v práci pomáhaly principy PriorityGo, které téměř bezvýhradně souzní s požadavky IB.

V září 2020, v Covidové době, v době, kdy on-line život se pro nás stává „New normal“, proběhla on-line inspekce připravenosti PRIGO gymnázia poskytovat a zabezpečit IB DP. S každým z nás proběhlo on-line interview za velmi přísných podmínek: jeden člověk v místnosti, čelem ke kameře, 45minutové interview a dotazy na veškeré, i nejméně významné detaily IB DP. Vše samozřejmě v angličtině.

Máme to za sebou. Jsme IB školou.  „Winners take them all!“. Začínáme 1. 9. 2021.

https://www.jahu-prigo.cz/wp-content/uploads/2020/12/PRIGO-IB-maturita-predmety-EN.pdf

V příštím článku o IB maturitě se dočtete více o předmětech v IB DP, požadavcích na přijetí, zkouškách a dalších chuťovkách 🙂