Projektové stipendium aneb možnost k osobního růstu

Máte nápad na projekt a potřebujete prostředky pro jeho uskutečnění? Potom je nabídka projektového stipendia právě pro Vás. následujícím článku se dočtete vše o možnostech této nabídky pro studenty.  

Naše škola tento rok uspořádala již druhé kolo projektového stipendia, kdy máte možnost prezentovat Váš projekt před porotou a ucházet se o finanční prostředky pro přípravu a uskutečnění Vašeho projektu. Porota je tento rok složena jak ze zástupců učitelů a vedení školy, tak i z výherců minulého ročníku.   

Finanční dotace, o kterou se můžete ucházet, je výhrou pro první tři místa ve dvou kategoriích. První kategorie je zaměřená na vědecké projekty, druhá se týká společenskovědně-humanitní oblasti. Jednotlivá místa jsou ohodnocena následovně: 1. místo – 10 000,-, 2. místo – 5 000,-, 3. místo – 2 500,-. Pro registraci do konkurzu stačí odeslat svou prezentaci o projektu na e-mail alena.platosova@prigo.cz do pondělí 22. února 2021. Samotný konkurz pak proběhne 23. března 2021. 

Dále vám přinášíme rozhovor s výhercem minulého kola o jeho zkušenostech a radách pro budoucí soutěžící. 

Filip Šrámek, technik projektu PRIGOsat a jeden z výherců projektového stipendia ročníku 2019/2020, by se s vámi rád podělil o své zkušenosti z minulého ročníku soutěže a také o zkušenosti s koordinací vícečlenného týmu, kterého byl součástí a se kterým se umístil v celorepublikovém žebříčku soutěže Cansat na krásném 4. místě.  

Filipe, proč ses společně s týmem rozhodl přihlásit do soutěže o projektové stipendium?  

Do tohoto projektu jsem se s týmem přihlásil, jelikož nám to připadalo jako nejlepší možnost získání financí potřebných pro náš projekt.  

Jak probíhala příprava vašeho týmu na konkurz?  

Nejdéle trvaly diskuse nad konceptem prezentace, příprava na následný projev byla oproti tomu jednoduchá. Důležité bylo, aby každý věděl, co má říct. Ale řekněme, že celý proces trval cca 2 až 3 týdny. 

Měl jsi osobně problém s nervozitou? Popřípadě jak ses s ní vyrovnával?  

Vzhledem k přípravě jsem si při samotném konkurzu nervózní nepřipadal. Myslím, že zásadním faktorem taky bylo, že jsem na samotném projektu nepracoval sám, ale měl jsem tým.  

Jak hodnotíš možnost projektového stipendia?  

Podle mě je to úžasná věc, která studentům dává možnost vytvářet a uskutečňovat i náročnější projekty. Vidím v tom velký potenciál do budoucna.  

Byly prostředky, které jsi společně se svým týmem v této soutěži získal, klíčové pro uskutečnění vašeho cíle?  

Prostředky sice klíčové nebyly, ale s uskutečněním projektu nám hodně pomohly.  

Kolik vás bylo v týmu? Bylo pro tebe těžké spolupracovat s tolika lidmi? Co vám pomohlo práci koordinovat tak, aby každý pracoval na tom svém, ale zároveň mohl pomoct i ostatním?  

V týmu nás bylo celkem 6. Spolupráce těžká nebyla vzhledem k tomu, že jsme se v týmu sešli všichni, které baví, co dělají, tak nějaká náročná koordinace nebyla potřeba. Každý věděl, co má dělat, a tím se řídil.   

Co bys doporučil všem účastníkům v tomto ročníku?  

Všem bych vám doporučil, abyste přípravu nepodcenili a abyste zvážili možnosti vašeho projektu. Toto vám pomůže před porotou. A pamatujte, vy o svém projektu víte nejvíce a ne obráceně!