HOBIT – Hodina biologie pro život

Díky koordinátorce Mgr. Kristýně Šebkové a partnerství naší školy v tomto projektu jsem si mohla se svou třídou Sekundou 6 vyzkoušet tento skvělý projekt k záchraně lidského života. 

Tento projekt vznikl v roce 2013 a snaží se proškolit především děti a seniory ohledně cévní mozkové příhody (mrtvice) a infarktu myokardu. Projekt se snaží ukázat, jak přesně můžou příznaky vypadat a jak pomoct nejen sám sobě, ale možná i ostatním. Tím, že tyto nemoci vysoce ohrožují lidský život a patří mezi dvě nejčastější příčiny úmrtí ve světě, je důležité na ně co nejrychleji a nejefektivněji reagovat.  

Během jedné hodiny jsem se s ostatními spolužáky mohla dozvědět naprosto nové a velice užitečné informace, které jsme ani nevěděli. Po přihlášení nám byla pouštěna videa, kde jsme mohli vidět, jak takoví lidé vypadají, a různě jsme měli odpovídat na otázky, které byly všechny na čas, abychom co nejrychleji reagovali. Celý projekt byl anonymní. Na konci jsme zjistili výsledky a mohli se podívat, v čem jsme například měli chybu.  

Každopádně se zkus, milý čtenáři, sám zamyslet, zda bys v tu chvíli věděl, jak správně reagovat, a pokud ne, tak by bylo dobré navštívit oficiální stránky HOBITU (hodina biologie pro život) a zkusit se proškolit, protože nikdy nevíš, kdy budeš moct někomu zachránit život. 

Odkaz: 

https://www.projekthobit.cz/index.php/cz/

http://www.student-prigo.cz/aktuality-pro-studenty/hodina-biologie-pro-zivot-informace-k-projektu/