Objevte čínskou literaturu

Autorem článku je Mgr. Hana Vitochová

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“ (Konfucius)

Čínský jazyk je považován za jeden z nejobtížnějších na světě (já osobně si to nemyslím) a tradice literatury této země sahá mnoho staletí zpět. Mnoho lidí ví o jejích legendách a mýtech, poezii a divadle, ale o čem v této zemi píší?

Dle mého názoru literatura sloužila a slouží k zamyšlení se nad problémy dané země. A o čínské literatuře to platí dvojnásob, ne-li více.

Čínská literatura je velmi zajímavá. Seznamuje nás nejen s kulturou natolik vzdálené a pro většinu exotické země, ale především velmi čtivě a poutavě zachycuje každodenní život Číňanů.

Ráda bych zmínila autory, kteří v Číně píši od 90.let 20.století a stále jsou populární především v zahraničí. Jejich témata jsou často z politického či morálního hlediska kontroverzní. Velmi často staví do konfrontace život v době Kulturní revoluce (Mao Zedong) a pojetí života v současnosti. Autoři vyzdvihují obyčejného Číňana a tradiční konfuciánské hodnoty.  Díla jsou často v Číně zakázána, což logicky zvyšuje zájem o dílo ze strany čtenářů a rovněž zahraničních překladatelů. Z českých překladů doporučuji níže uvedená díla.

  • Yu Hua: Dva liangy rýžového vína
  • Yan Linke: Služ lidu
  • Wei Hui: Shanghai Baby
  • Dai Sijie: Balzac a čínská švadlenka
  • Ha Jin: Čekání na Lina, Rekviem za Nanking
  • Li Ang: Řezníkova žena
  • Su Tong: Manželky a konkubíny
  • Eileen Chang: Touha, opatrnost
  • Iris Chang: Nankingský masakr