I malá pomoc může znamenat naději

Doučovací kemp 2021

Už jste někdy chtěli ze světa udělat lepší místo, ale nevěděli jste jak? Jednou z možností je právě S.T.O.P.  Svoboda, tolerance, osvěta, podpora.

Na této myšlence je založena organizace S.T.O.P. Pomáhá všem dosáhnout svých vlastních cílů nehledě na to, jakou mají „startovní čáru.“  Ale jak můžete pomoci jako jedinec? Třeba právě tím, že se stanete dobrovolníkem.

Pro mě osobně je dobrovolnictví velmi důležitá a významná věc. Znamená pro mě možnost pomoci ostatním. Fascinuje mě, že někdy i naprostá banalita může někomu velmi pomoct.

Během letních měsíců jsem měl možnost nahlédnout do procesu fungování alespoň části tohoto spolku. Jako dobrovolník jsem se zúčastnil příměstských a pobytových doučovacích kempů, kde jsem měl příležitost strávit tři týdny společně s různými dětmi. Osobně mohu říct, že tato zkušenost pro mě byla v prvé řadě zajímavá a po osobním zhodnocení i přínosná. Byl jsem velmi překvapen otevřeností a vlídností všech členů organizace S.T.O.P. a právě díky tomu jsem se rozhodl ve spolupráci s organizací nadále pokračovat a organizovat zájmový kroužek pro děti.

A co říct nakonec? Snad jen to, že všechny velké věci se skládají z mnoha malých a jakýkoliv dobrý skutek může někomu nesmírně pomoct, možná i změnit život.

Rád bych touto cestou poděkoval Mgr. Ivoně Štovíčkové, ředitelce a statutární zástupkyni organizace S.T.O.P., která souhlasila s tím, že nám prostřednictvím rozhovoru hlouběji představí již zmíněnou organizaci.


Co je to S.T.O.P.?

STOPka je nezisková organizace, kterou před 20ti lety založili studenti Ostravské univerzity. Název je zkratkou slov Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora, které označují cíle naší činnosti.

V čem je S.T.O.P.ka jiná? 

Řekla bych tím, čím se zabýváme. Nabízíme komplexní vzdělávací program pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Děti, pokud chtějí, s námi mohou být od 1. třídy ZŠ až po ukončení studia na SŠ. Myslím si, že máme vzdělávací program dobře propracovaný a druhý podobný v ČR nenajdeš. Důležitým prvkem jsou v organizaci také dobrovolníci a nadšení, které nám naše práce přináší.

Jak byste shrnula poslaní organizace?

Vymysleli jsme si ho takto a prolíná se všemi našimi programy: Vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav.

Jaké projekty “stopka” zaštiťuje? Popřípadě co projekty obnášejí?

Jejda, těch je hodně. Jak jsem již řekla před chvílí, tím největším projektem je vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se člení na několik podprojektů – dobrovolnický program vzdělávání dětí v rodinách, program Orion (doučování v našem vzdělávacím centru pro děti od 1.-5. třídy ZŠ), program Apollo (doučování opět u nás pro žáky od 6. třídy ZŠ až po studenty SŠ včetně), terénní pedagogický pracovník, pedagogická pohotovost. Potom je projekt Dobrovolnické centrum, kdy vysíláme dobrovolníky do jiných organizací na různorodou dobrovolnickou činnost, ale dobrovolníky i přijímáme do našich aktivit – třeba se mohou zapojit do volnočasových aktivit s dětmi, jednorázových aktivit typu potravinová sbírka, tyrkysová sbírka. Nebo prostě přijít s vlastním nápadem, co by chtěli zorganizovat. Dalším dlouhodobým projektem je KMOTR – sociálně preventivní dobrovolnický program založený na kamarádství jednoho plnoletého dobrovolníka s dítětem, které řeší nějaký problém. Také máme projekt Kometa – jedná se o různé volnočasové kroužky a pobytové akce pro děti. Provozujeme také mikrojesličky Hvězdička – jedná se o projekt pomáhající v návratu rodičů malinkých dětí na trh práce. Kapacita mikrojesliček jsou 4 děti ve věku 6 měsíců až 3 roky a průměrně se nám v týdnu na pravidelné docházce střídá 8 maličkých dětiček. Asi bych neměla zapomenout také na potravinovou pomoc, kterou poskytujeme potřebným, jednak našim klientům, tak i osobám, které nám doporučí jiné organizace.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?

Nabídnout pomoc co nejvíce dětem. Pokud by to bylo možné, koncept našeho vzdělávání přenést i do jiných krajů ČR.

Jak je Stopka financována?

Především z grantů a dotací – dlouhodobě naši činnost podporuje Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo školství, Ministerstvo vnitra, Nadační fond Albert, Nadační fond Tesco, MPSV, EU. Pomáhají nám také firemní dárci, kteří nám poskytují finanční a materiální pomoc. Díky podpoře můžeme nabízet naše programy a aktivity klientům zdarma.

Mgr. Ivona Štovíčková

Kolik pracovníků máte?

16, převážná většina je na dohodu o provedení práce. Každý rok se to odvíjí od objemu získaných financí, protože většina grantů je ročních.

Co obnáší být dobrovolníkem a kdo se jím může stát?

Nejdůležitější je to přesvědčení, že chcete někomu nebo něčemu pomoci. U nás se dobrovolníkem může stát každý, kdo má alespoň 15 let a čistý trestní rejstřík. Potom už záleží na jeho zájmech a představě, co by chtěl dělat, co by ho bavilo. Každému zájemci o dobrovolnictví se snažíme nabídnout činnost, která by ho těšila a obohacovala. Možností dobrovolnictví je obrovské množství a my pomáháme potenciálním zájemcům se v nabídce zorientovat a pokud se jim líbí něco z toho, čím se zabýváme my, tak je rádi přijmeme a vše potřebné jim vysvětlíme a pomáháme v tom, aby je dobrovolnictví bavilo.

Co může dobrovolník dělat?

Cokoliv 😊. U nás pracovat především s dětmi – doučovat, vést nebo pomáhat na nějaké volnočasové aktivitě, věnovat se konkrétnímu dítěti, účastnit se akcí, které pořádáme, nebo se zapojit do činností jiných organizací, se kterými spolupracujeme (může trávit čas se seniory, tělesně handicapovanými, dětmi, víceméně opravdu záleží na dobrovolníkově představě a dle toho se snažíme najít mu činnost, kterou by chtěl dělat).

Je v dnešní době těžké sehnat lidi, kteří chtějí dobrovolně věnovat svůj čas?

Ano i ne. V době koronavirové pandemie bylo dobrovolnictví často skloňováno v médiích a zájemců, kteří se chtěli do dobrovolnictví zapojit, bylo více než obvykle. Hodně dobrovolníků ukončilo spolupráci s návratem do běžného života a časového vytížení. Z toho vyplývá, že dobrovolníky přijímáme stále a jsme za každého moc rádi 😊.

Co Vás na Vaší práci ředitelky organizace baví nejvíce? 

Smysluplnost a kreativita, skvělý kolektiv lidí, který mě obklopuje, děti a dobrovolníci, které poznávám a obohacují mě, a to, že můžu být u spousty změn k lepšímu.

A je nějaká věc, kterou naopak nemůžete vystát?

Bezohlednost a nabubřelost.


Ještě jednou jménem celé redakce děkuji za rozhovor.


Více informací o organizaci S.T.O.P. a o dobrovolnictví naleznete na jejich webu či na sociálních sítích: