NENÍ LÁSKA JAKO LÁSKA

Určitě jste již slyšeli pojem „daddy“. V dnešní době tento pojem používají hlavně velice mladé slečny k oslovování svých o pár let starších protějšků. Bohužel spousta těchto mladých slečen vůbec netuší, co tím vyjadřují. Takže otázkou zůstává, co je to pojmenování „daddy“, jak vzniklo a proč se stalo takovým fenoménem?

Takzvané „daddy issues“ vznikají u žen a dívek (mnohem méně často u mužů), které mají špatný vztah se svým otcem nebo jej vůbec neznají. Tyto ženy často vyhledávají starší muže jakožto své budoucí partnery, aby si tento špatný vztah s otcem „vykompenzovaly“ s partnerem. Mnohdy jsou tyto ženy velice submisivní a jsou buď přehnaně naivní, nebo naopak nedokážou nikomu věřit. Jejich intimní život je mnohdy založen na sadomasochismu nebo hře submise a dominance, kterou si právě dokazují, že mohou například dostávat tresty, když něco neudělají správně.

Ale co bylo předchůdcem tohoto fenoménu? Budeme-li se zabývat podobnými problémy, jako jsou právě daddy issues, měli bychom nejprve nahlédnout na pojmenování a průzkum Elektřina komplexu, který zkoumal C. Jung, který navazoval na práci S. Freuda o komplexu Oidipovském. Co je to tedy Elektřin komplex? Zjednodušeně řečeno jde o přehnanou fixaci dcery na otce a následnou nenávist vůči matce, která se v tu chvíli stává pro dceru „sokyní“, která může ohrozit její vztah s otcem. Alternativou k Elektřinu komplexu, jde-li o přílišnou vazbu syna na matku, je Oidipův komplex.

Co mají ale tyto komplexy společného s již zmíněnými „daddy issues“? Elektřin komplex je vlastně velice úzce spjatý s tímto tématem, protože v obou případech jde o vazby mezi dcerou a otcem. U obou témat nejčastěji dochází k tomu, že si ženy, které trpí jedním z nich, vyhledávají partnery, kteří by dokázali nahradit jejich otce.

Daddy issues ovšem nebyly do roku 2018 nijak rozšířeným trendem, ba naopak se o nich moc nevědělo a už vůbec se o nich nemluvilo. V průběhu roku 2018 jsme ale mohli zaregistrovat stále větší množství výskytu přezdívek, které se týkají tohoto tématu. Příčinou je především prosazování různých sexuálních úchylek na internetu a následné nedbalosti lidí, kteří chtěli vypadat, že se těmto aktivitám věnují (samozřejmě jen kvůli image). Toto ovšem vedlo k tomu, že se takto chtěli začít projevovat i mladiství, aniž by věděli, o co se opravdu jedná. Snad jsem vám tedy osvětlila toto téma a budete moci svými nově nabytými znalostmi zaujmout nebo rozvinout zajímavé debaty. A nezapomínejte opravovat třináctileté slečny, které svým milovaným protějškům „nadávají“ do taťků nebo daddy’s. ☺