Kyberšikana

Kyberšikana je souhrnný termín označující více „druhů“ šikany, které mají společného jmenovatele v tom, že se všechny odehrávají v prostředí internetu nebo jiné elektronické komunikace. Kyberšikana zaznamenává rozmach ruku v ruce s rozvojem moderních technologií, např. mobilů, tabletů, notebooků, …

Namátkou zmíním jenom nejběžnější projevy kyberšikany. Prvním je kyberstalking, který (jak už název napovídá) spočívá ve stalkingu na určité sociální síti nebo elektronickém komunikačním médiu. Stalker nejčastěji zná svou oběť (můžou to být spolužáci, kamarádi, bývali partneři) a neustále sleduje jeho/její aktivitu na tomto médiu. Důsledkem toho oběť ztrácí jakékoli soukromí a pocit bezpečí. Od roku 2010 je v České republice stalking, včetně kyberstalkingu, trestným činem.

Dále existuje kyberrooming. Ten popisuje situaci, kdy si (nejčastěji na sociální síti) agresor vyhlédne oběť (obvykle dítě), se kterým naváže komunikaci. Běžně se přitom vydává za někoho jiného. Postupem času agresor získá důvěru dítěte a domluví si schůzku, kde pak oběť nějak využije nebo zneužije.

Poslední z mnou popisované trojice je sexting. Princip sextingu spočívá ve sdílení zpráv, fotek nebo videí se sexuální tématikou. Poté agresor zveřejní konverzaci nebo její inkriminovanou část. Toto může mít pro oběť fatální důsledky v podobě např. sebepoškozování, deprese či sebevraždy. Z výzkumu vypracovaného Palackého univerzitou v Olomouci a O2 plyne, že až 15 % dotazovaných dětí má přímou zkušenost se sextingem, přitom v roce 2014 to bylo 12 % a v roce 2009 9 %. 74 % dětí a teenagerů považuje sexting za rizikový, ale pětina všech dotazovaných by neodmítla schůzku s osobou, kterou nikdy předtím neviděla.

Výzkum E-bezpečí dále došel ke znepokojivým zjištěním, a sice k odpovědím na otázku „Proč to děti dělají?“. Nejčastěji jde o „dárek“ pro přítelkyni či přítele (39 %), flirt (36 %) či odpověď na již zaslaný intimní materiál. Ne vždy jde ale o dobrovolnou aktivitu. „Alarmující je, že 7 % dětí bylo k provozování sextingu donuceno někým jiným,“ varuje dr. René Szotkowski z Centra PRVoK[1] PdF Palackého univerzity v Olomouci. Čtyři z deseti dětí navíc zažily obnažování na video chatu. 

Pokud se ve vaší blízkosti vyskytne kyberšikana v jakékoli ze svých forem, je vhodné kontaktovat např. Linku bezpečí nebo portál E-bezpečí, kde s vámi celou věc anonymně proberou. Právě i data Linky bezpečí dokazují nárůst poštu těchto problémových jevů. V roce 2008 se na Linku bezpečí obrátilo s kyberšikanou pouze 40 dětí, v roce 2016 to bylo už 600.

Zdroje:


[1]Centrum prevence rizikové virtuální komunikace